Menü

Archive | Çalışmalarım

Yaptığım ve yapmaya çabaladığım ne varsa burada sizlerle paylaşacağım

Kpss: Gelişim Psikolojisi – I

Gelişim:

Döllenmeden başlayarak hayatın sonuna kadar devam eden sürece gelişim denmektedir. Her gelişim döneminin belirli özellikleri vardır. bu özelliklerin bilinmesi bireylerin birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlar. Bu açıdan insanla ve insanın hassas dönemi olan öğrencilik evresi ile ilgilenen öğretmenlerin gelişim dönemlerini bilmesi ve ona göre hareket etmesi büyük önem arzetmektedir.

Büyüme:

Bedenin boy ve kilo yönünden artışı, organların belli düzeye gelinceye kadar geçirdikleri biçim, hacim, ağırlıkla ilgili değişmelerdir. Bir insanın ellerinin, kollarının, boyunun ve saçının uzaması, kilo alması büyümeye örnektir. Büyüme niceliksel bir kavramdır.

Olgunlaşma:

Vücut organlarının biyolojik olarak kendinden beklenen görevleri ( fonksiyonları) yerine getirebilecek düzeye gelmesine denir. Örneğin bacak kasları yeterince gelişmemiş bir çocuk yürümeyi öğrenemez. Soyut kavramları öğrenebilecek zihni yapıya ulaşamayan çocuğa x, y, z ile matematik öğretilemez. Olgunlaşma hem niceliksel hem de nitelikseldir ve yeterlilik ifade eder.

Olgunlaşmada iki önemli unsur vardır. Bunlar fiziksel ve zihinsel gelişimdir. Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için bireyin fiziksel ve zihinsel yeterliliğe sahip olması gerekir.

Hazır bulunuşluk:

Bireyin bir işi yapabilmesi için gerekli olgunluk düzeyine gelmesinin yanında, yapılacak iş için gerekli bilgi ve beceri, tutum ve yeterli motivasyona sahip olmasına hazır bulunuşluk denir.

Örneğin temek yapmak isteyen küçük kızıni öncelikle yemek yapabilecek düzeye gelmesi gerekir, Yani zihinsel ve fiziksel gelişimi yeterli olmalıdır. Sonra yemeğin nasıl yapıldığı ile ilgili öğrenmeleri de tam olmalıdır. İşte bu duruma hazır bulunuşluk denir.

Not: Refleks, içgüdü, büyüme ve olgunlaşma öğrenme değildir.

Öğrenme:

Tecrübe, eğitim ve öğretim yoluyla davranışta meydana gelen nispeten kalıcı, izli değişikliklerdir. O halde bir davranışın öğrenme olabilmesi için üç şart gereklidir.

 • Davranış değişikliği
 • Bu davranış değişikliğinin bireyin tecrübeleri sonucu ya da eğitim öğretim yoluyla gerçekleşmesi
 • Meydana gelen davranış değişikliğinin sürekli olması.

  Refleks:

  Bir uyarana karşı gösterilen ani ve istem dışı tepkiye denir. Refleks türü davranışlar, daha çok vücudumuzu tehlikelerden korumak veya çevreye uyum amacı ile ortaya çıkar. Refleks türü davranışlarda düşünmenin payı yoktur. Örneğin ışık karşısında göz bebeğinin küçülmesi, şiddetli bir ses karşısında irkilme.

  İçgüdü:

  Doğuştan gelen, niçin yapıldığı organizmanın kendisi tarafından bilinmeyen, bir türün bütün fertlerinde aynı şekilde görülen, kalıtıma bağlı davranış şekilleridir. Örneğin, karıncaların yuva yapmaları, bazı kaplumbağaların yumurtlamak için her yıl aynı shile gitmeleri içgüdüsel davranışlardır.

  Gelişme:

  Organizmanın; büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimiyle sürekli ilerleme gösteren değişimine denir. Gelişme bir ürün, gelişim ise bir süreçtir. Olgunlaşma ve öğrenme etkileşimlerinin bir ürünüdür. Bu bağlamda gelişme, olgunlaşma ve öğrenmeyi kapsayan temel bir kavramdır. Bir çocuğun yüzmeyi öğrenmesi psikomotor (devinsel) bir gelişimedir.

  Gelişim:

  Organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönden belli koşulları olan ve en son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimdir. Gelişim bir süreçtir. Büyüme, olgunlaşma, öğrenme ve yaşantı sonucu kişide gözlenebilir nitelik ve nicelik boyutundaki değişimleri içerir.

  Değişim:

  Organizmada meydana gelen her türlü farklılaşmadır.

  Gelişim Dönemi:

  Gelişim psikolojisinde dönem kavramı belirli yaşlardaki ayırıcı özellikleri olan aşamaları anlatmak amacıyla kullanılır. Belirli zaman dilimleri içinde belirli özellikler öne çıkar. Bazı özelliklerin öne çıktığı bu gelişim aşamalarına dönem denir. En yaygın dönem sınıflaması yaşa göre yapılan sınıflamadır. Bebeklik, ilk çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, yaşlılık bu tür sınıflamaya örnek gösterilebilir.

  Gelişim dönemlerinin bazı özellikleri olduğu kabul edilmektedir. Bu özellikler;

  1. Gelişimdeki her bir dönem ait olduğu döneme ilişkin genel nitelikleri ve soruları kapsar.
  2. Dönem değişmez bir sıra içinde birbirini izler.
  3. Gelişim dönemlerinin farklı özellikleri olmasına karşın tüm kültürler için evrenseldir.

  Kritik Dönem:

  Gelişim açısından önemli zaman dilimlerine kritik dönem adı verilir. İnsan yaşamında bazı uyarıcıların en güçlü etkiye sahip oldukları zaman dilimleri vardır. Bu zaman dilimlerinde birtakım psikolojik, fizyolojik, sosyo-kültürel olaylar bireyin gelecekteki gelişimi üzerinde çok etkilidir. Her bir zaman diliminde kazanılan belirli beceriler vardır. Söz konusu beceri ilgili dönemde kazanılmadığı takdirde daha sonraki dönemlerde kazanılamaz veya çok zor kazanılır. Bu dönemlere “kritik dönem” denir. Örneğin, insanlar için 1 ile 1.5 yaşları konuşma becerisini kazanma açısından kritik dönemlerdir. Şayet bu dönemde konuşma becerisi gerektiği gibi gelişmezse daha sonra gelişimi çok zor olur.

  Kazanılması gerekli olan özellikle ilgili olarak çevresel etkenlerin en fazla etkili olduğu dönemlerdir. Bunun için anne, baba ve öğretmenlerin bu konuda eğitilmeleri gerekmektedir.

  Dikkat edilmesi gereken noktalar:

  • Olgunlaşma, hazır bulunuşluk ve öğrenme için bir ön koşul niteliği taşır.
  • Olgunlaşma kalıtsaldır, çevreden bağımsız olarak gelişir.
  • Birey ilk önce büyür ve sonra olgunlaşır, sonra bir şeyi yapmaya istekli hale (hazır bulunuşluk) gelir, sonra öğrenir.
  • Gelişme; büyüme, olgunlaşma ve öğrenme kavramlarını kapsar
  • Gelişme bir ürün, gelişim ise bir süreçtir.
  • Bireyin yaşı, gelişimi, olgunluk seviyesi, tutumu, motivasyonu ve sağlık durumu, hazır bulunuşluk seviyesini etkiler.
  • Hazır bulunuşluk, olgunlaşma ve öğrenme etkileşimi sonucunda oluşur.
  • Belirli zaman dilimleri içinde belirli özelliklerin ön plana çıktığı gelişim aşamalarını tanımlamak için dönem kavramı kullanılır.
  • Gelişme dönemleri içinde belli becerilerin kazanıldığı dönemlere kritik dönem denir.

  Tags: , , , , , , , , , , , ,

  Es Es ve Yeni sezonu

  Sürekli olarak takip ettiğim tek türk dizisi neden bilmiyorum ama öğrenci yaşamı ile varoş hayatın zorlukları ve kurallarını aynı anda aşkla bütünleştirerek vermesi belkide beni bu kadar çeken yaşama oldukça yakın bir konunun güzelce süslenip sunulması ilgimi toplayan.

  ATV’nin bitirmesi ile de bir o kadar üzülmüştüm ki bence dizinin gerekli reytingi alamamasının en büyük nedeni yine ATV idi her hafta değişen yayın günü ve saati keyfe kader yayınlaması gibi etkenler güzelim diziyi mahvediyordu ve sonunda da ATV yayınlmayacağını açıklayınca da yapımcı firma (Tims Yapım) Final havasında olmasada dizinin yayınlanan son bölümüne “Final Bölümü” ibaresi koymak zorunda kalmıştı.

  Şimdi Show Tv ‘de tekrar yayına girmeye hazırlanıyor ve inanıyorum ki eğer ATV tarafından yapılan yanlışlar Show Tv tarafından yapılmazsa oldukça reyting alacak bir dizi olacağını düşünüyorum en azından ben izlerim kardeşim :) Son olarak bir çok kişinin aradığını düşündüğüm Es Es’in jenerik muziği olarak ta kullanılan “Cem Özkan” tarafından yapılan “Tek Geçerim” şarkısınıda paylaşayım sizlerle :)

  Dizinin yeni sezonu 10 Mart 2010 Çarşamba akşamı saat 20:00’de Show Tv ekranlarında izlemek isteyen arkadaşlara tekrar hatırlatalım. :)

  Ses Klibi: Bu ses klibini oynatabilmek için Adobe Flash Player (Version 9 veya üzeri) gereklidir. Güncel versionu indirmek için buraya tıkla Ayrıca tarayıcında JavaScript açık olmalıdır.

  Tags: , , ,

  KPSS Vatandaşlık Güncel Konular – V

  201. 2009 yılı Dünyada hangi ünlülerin yılı olarak kabul edilmiştir?

  Katip Çelebi, Hacı Bektaşi Veli

  202. 7 Haziran  2007’de Siirt, Şırnak ve Hakkari illerinin “Geçici Güvenli Bölge” ilan edilmesi kararını kim vermiştir?

  Genel Kurmay Başkanlığı

  203. T.C. Devletinin ilk özel televizyonu hangisidir?

  Star TV

  204. İnternet kullanan ilk ülke hangisidir?

  ABD

  205. Türkiyede ilk kurulan doğalgaz deposu nerededir?

  Silivri

  206. Son üç yılda en çok kar eden kamu bankası hangisidir?

  T.C Ziraat Bankası

  207. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu hangisidir?

  Tüpraş

  208. Türkiye’nin en çok personel çalıştıran kuruluşu hangisidir?

  Şeker Fabrikaları

  209. 1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kaç gün içinde nereye başvurulu?

  10 gün – TBMM Başkanlığına

  210. Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonasına kaç kez katılmıştır?

  3 kez

  211. Türkiye’de son yıllarda en çok bütçe nereye ayrılmaktadır?

  Milli Eğitim Bakanlığı

  212. “Devletin dini islamdır.” maddesi anayasamızdan ne zaman çıkarılmıştır?

  10 Nisan 1928

  213. Laiklik ilkesi anayasaya ne zaman eklenmiştir?

  1937

  214. 1982 Anayasası kim tarafından hazırlanmıştır?

  Danışma Meclisi

  215. 1961 Anayasası kim tarafından hazırlanmıştır?

  Kurucu Meclis

  216. Anayasa Mahkemesi ilk kez hangi anayasada düzenlenmiştir?

  1961 Anayasası

  217. 1982 Anayasasına göre milletvekili seçilme yaşı kaçtır?

  25

  218. Parti gruplarının ve milletvekillerinin TBMM genel kurulunda söz alma süreleri ne kadardır?

  Parti grupları 20 dk., Milletvekilleri 10 dk.

  219. Diğer ilkelerle birlikte laikliğin anayasaya girdiği ilk tarih nedir?

  5 Şubat 1937

  220. TBMM kaç milletvekilinden oluşmaktadır?

  550

  221. Devlet memrunun üst’ünden aldığı emir aykırı olursa üst yazılı emir verildiğinde emir yerine getirirlir. Suç teşkil eden emir yerine getirilmez. Buna ne denir?

  Kanunsuz Emir

  222. Düzeltme ve cevap hakkında süre ne kadardır?

  7 gün

  223. 20 Mayız 1920 tarihli Beynelminel Erkamın Kabulü hakkında kanun ne demektir?

  Uluslararası rakamların kullanılması

  224. Ara seçim bir yasama döneminde kaç kere yapılabilir?

  1 Kez

  225. Amerika’dan başlayıp dünyayı saran ekonomik krizin adı nedir?

  Mortgage

  226. 2009 Avrupa Voleybol şampiyonası nerede yapılmıştır?

  Türkiye

  227. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kaç üyeden oluşur?

  7 asil, 7 yedek üye

  228. Hakimler ve Savcılar kaç yaşına kadar kendi istedikleri sürece çalışabilirler?

  65

  229. Tutuklanan ya da yakalanan kişi için gözaltı süresi en fazla kaç gündür?

  48 saat, Toplu gösterilerde 4 gün

  230. Türkiye’de idam cezası ne zaman kaldırılmıştır?

  2004

  231. TBMM’de oy pusulalarının renkleri nelerdir?

  Beyaz: Kabul, Kırmızı: Red, Yeşil: Çekimser

  232. Referandum’da oy pusulalarının renkleri nelerdir?

  Beyaz: Evet, Kahverengi: Hayır

  233. İki dereceli seçim nedir?

  Seçmenler önce ikinci seçmenleri seçer, ikinci seçmenler de sonra temsilcileri seçer. 1946 ya kadar Türkiye’de seçimler iki dereceli yapılmıştır.

  234. Türkiye’de genel seçimlerde baraj ne kadardır?

  %10

  235. 2010 Dünya Kupası nerede yapılacaktır?

  Güney Afrika

  236. Anayasa mahkemesi siyasasi partilerin kapatma davasında kararı hangi oranla verir?

  3/5 ( 11 üyenin 7’sinin oyu ile)

  237. Türk milleti egemenlik hakkını hangisi ile kullanır?

  TBMM

  238. Cumhurbaşkanının görev süresini doldurmasında veya makamının boşaltılması halinde kaç gün içerisinde cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır?

  60 gün

  239. Cumhurbaşkanının vatana ihanetten yargılanabilmesi için gereken TBMM oranı nedir?

  1/3 teklifi ve 3/4 kararı ile

  240. Anayasa’nın üstünlüğü hangi yolla güvence altına alınmıştır?

  Yargı yoluyla

  241.  Bakanlar kurulu kararlarına karşı açılan davalar hangi mahkemede görülür?

  Danıştay

  242. 2010 İkinci Karadeniz Oyunları nerede yapılacaktır?

  Romanya

  243. Uyuşmazlık Mahkemesi kaç üyeden oluşur?

  12 Asil, 12 Yedek

  244. TBMM çalışmaları hangisine göre yürütülür?

  İç Tüzük

  245. Ülkemizde siyasi partilere üye olma yaşı kaçtır?

  18

  246. Parlamenter Hükümet sisteminde yasama, yürütme ve yargı arasında nasıl bir ilişki vardır?

  Yumuşak biçimde ayrılmıştır.

  247. Karma hükümet sitemi nedir?

  Meclis ve parlamenter hükümet sisteminin beraber kullanılmasıdır.

  248. Eyalet ve Kanton  gibi devletlerin bir anayasa etrafında birleşmesine ne denir?

  Federasyon

  249. Devler adına otoriteyi kim temsil eder ve yürütür?

  Hükümet

  250. Kuvvetler ayrılığı teorisinin kurucusu kimdir?

  Montesquieu

  Gelen armalar:

  • tbmm genel af ilanına en az kaç milletvek

  Tags: , , ,

  KPSS Vatandaşlık Dersi Güncel Konular – IV

  Uzun zamandır yazamıyordum vakit bulup ee vakit de bulmuşken kaldığımız yerden devam edelim değil mi?

  151. AB ile müzakereleri devam eden ülkeler hangileridir?

  Türkiye, Hırvatistan, Makedonya

  152. Erzen şehri kime aittir?

  Türkiye (Artuklulardan kalma)

  153. Kültür ve Turizm Bakanımızın adı nedir?

  Ertuğrul Güney

  154. AB’den kendi isteğiyle ayrılan bölge neresidir?

  Grönland ( Danimarka’ya bağlı özerk bölge)

  155. İsviçre bankasının dünyanın en pahalı kenti araştırmasında İstanbul kaçıncı soradadır?

  27.

  156. Türkiye’de kaçıncı Cumhuriyet hükümeti görev yapmaktadır?

  2007 seçimleriyle 60. hükümet

  157. Avrupa komisyonu tarafından Avrupa elçisi ünvanı verilen piyanistimiz kimdir?

  Fazıl Say

  158. Güney Asya’da meydana gelen Tsunami felaketinde en çok can kaybı veren ülke hangisidir?

  Endonezya

  159. AB Schengen Antlaşmasına katılmayan devletler hangileridir?

  İngiltere ve İrlanda

  160. AB’nin kurucu üye  devletleri hangileridir?

  Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, İtalya

  161. 2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası nerede yapılacaktır?

  İstanbul

  162. 2008 Frankfurt Kitap Fuarı sloganı nedir?

  Tüm renkleriyle Türkiye

  163. İsrail’den alınan ilk insansız uçağın adı nedir?

  Heron

  164. Türkiye’de ilk tek dereceli seçim ne zaman uygulanmıştır?

  1964 seçimleri

  165. Türkiye’de gizli oy açık sayım ilk olarak ne zaman yapılmıştır?

  1950 seçimleri

  166. IMF’nin para birimi nedir?

  SDR

  167. İlk kadın avukatımız kimdir?

  Süreyya Ağaoğlu

  168. İlk Türk kadın doktor kimdir?

  Dr. Safiye Ali (1921)

  169. İlk kadın dış hekimi kimdir?

  Ferdane Bozdoğan Erberk (1924)

  170. İlk kadın muhtar kimdir?

  Gül Esin ( 1933 – Aydın / Karpuzlu)

  171. İlk kadın Öğretmen kimdir?

  Refet Angın

  172. İlk kadın savaş pilotu kimdir? (Dünya ve Türk)

  Sabiha Gökçen

  173. İlk kadın belediye başkanı kimdir?

  Müfide İlhan (1950 Mersin)

  174. İlk kadın subay kimdir?

  Sema Aran (1957)

  175. İlk kadın bakan kimdir?

  Dr. Türkan Akyol (1971)

  176. İlk kadın büyükelçi kidmir?

  Filiz Dinçmen (1982 Lahey)

  177. İlk kadın vali kimdir?

  Lale Aytaman (1991 Muğla)

  178. ILO’nun ( Uluslararası Çalışma Örgütü) genel merkezi nerededir?

  Genevre

  179 İlk Türk kadın başbakan kimdir?

  Tansu Çiller (1993)

  180. Hukuk alanındaki bilimsel içtihatlara ne denir?

  Doktorin

  181. İlk kadın Anayasa Mahkemesi Başkanı kimdir?

  Tülay Tuğcu (2005)

  182. İlk kadın TÜSİAD başkanı kimdir?

  Arzuhan Doğan Yalçındağ

  183. İlk kadın Danıştay başkanı kimdir?

  Füruzan İkincioğulları

  184. İlk kadın hakim kimdir?

  Suat Berk

  185. İlk kadın milli futbol hakemi kimdir?

  Lale Orta

  186. Türk halkı hangi referanduma hayır oyu verdi?

  1988 seçimlerinin erkene alınmasına

  187. İstisnai memurluklar hangileridir?

  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, TBMM memurlukları, Valilikler, Elçilikler, MIT memurlukları ve Devlet sanatçıları

  189. Başkanlık sisteminin uygulandığı devletler hangileridir?

  ABD, Şili, Kolombiya, Peru, Filipinler

  190. Devlet memurluğuna adaylık süresi en fazla ne kadardır?

  En fazla 2, en az 1 yıl

  191. Anıtkabir’in mimarları kimlerdir?

  Emin Onat, Orhan Arda

  192. Medeniyetler İttifakı Projesi’nin Türkiye ile eş başkanlığını yapan ülke hangisidir?

  İspanya

  193. Dünya ekonomisinin ağırlık merkezi hangi ülkeye doğru kaymaktadır?

  Hindistan, Çin

  194. T.C. Merkez Bankası Başkanı kimdir?

  Durmuş Yılmaz

  195. IMF yeni dönem başkanı kimdir?

  Dominique Strauss Kahn

  196. Sudan’ın Darfur bölgesine BM Barış Gücü gönderilmesini sağlayan barış elçisi kimdir?

  George Clooney

  197. Dünya Bankası Başkanı kimdir?

  PAul Wolfowitz

  198. Avrupa kıtası serbest dolaşım antlaşmasının adı nedir?

  Shengen Antlaşması

  199. FAO’nın ( Gıda ve Tanım Örgütü) genel merkezi nerededir?

  Roma

  200. Uluslararası sergi anlamına gelen EXPO ilk olarak nerede düzenlenmiştir?

  İngiltere

  Tags: , ,

  Doğa için çal!

  Bir çoğunuz facebook’ta karşılaşmışsınızdır Türkiye’nin bir çok şehrinden amatör/profesyonel sanatçıların hep birlikte çalıp söyledikleri “Divane Aşık Gibi” şarkısını… Bu proje agaclar.net tarafından yürütülen ve Doğa için çalışmak isteyen insanlara öncülük etmek amaçlı yapılmış oldukça beğeni toplayan bir çalışma olacak gibi.

  Doga icin cal ! / Divane Asik Gibi – Official Video from Doga icin cal on Vimeo.

  Tabi ki sadece bukadar değil topluluğun çalışmaları gün geçtikçe daha güzel çalışmalarla insanlara ulaşacaklarının sinyallerini veriyorlar. Detaylı bilgiyi http://www.dogaicincal.com sitesinden edinebilirsiniz. Umarım böyle duyarlı çalışmalar her geçen gün daha da artar.

  Tags: , , ,

  KPSS Vatandaşlık Dersi Güncel Konular III

  Daha önce de belirttiğim gibi elimde ki kaynakları derleyip topladıkça ve sağolsun KPSS kusundaki hocalarım kaynak verdikçe sizlerle paylaşacağım. Ve Önceliği Güncel konulara vermiştim bunları bitirip diğer derslere de geçmeye başlayacağım zaman buldukça… Şimdi kaldığımız yerden devam edelim.

  101. 19. Uluslararası Ankara Film Festivali’nde en iyi senaryo ödülü hangi  yönetmene ve hangi filme verilmiştir?

  Yaşamın Kıyısında  –  Fatih Akın

  102. Kadük nedir?

  Bir kanun teklifinin bir yasama döneminde yasalaşmamasına denir.

  103. Devlet bakanının meclis dışından da seçilebileceği anayasamızda ne zaman yer almştır?

  1961

  104. AB ile müzakerelerde şimdiye kadar açılıp kapatılan tek başlık hangisidir?

  Bilim ve çevre

  105. 2008 ve 2009 yılları için yıl sonu yıllık enflasyon hedefi kaç olarak belirlenmiştir

  %4

  106. Van Gölü’nde yer alan 2007 yılında restore edilerek turizme açılan kilisenin adı nedir?

  Akdamart Kilisesi

  107. Devlet memurları kanununa göre üst üste iki yıl olumsuz sicil alan kişiyle ilgili hangi işlem yapılır?

  Başka sicil amirinin emrine atanır.

  108. KYOTO protokolünün süresi hangi yıl dolacaktır?

  2012

  109. 1992 yılında imzalanan hangi antlaşmada AB için 4 temel yenilik kabul edilmiştir?

  Maasricht

  110. 2010 Karadeniz Oyunları nerede yapılacaktır?

  Romanya

  111. Nobel ödülleri hangi ülke dağıtmaktadır?

  İsveç

  112. AB için 4 temel yenilik nedir?

  Dış politika, ekonomik birlik, avrupa yurttaşlığı, ortak girişim

  113. 2009 yılı IMF ve Dünya Bankası Yıllık Governörler Kurulu Toplantısı nerede yapılmıştır?

  İstanbul

  114. Danıştay’ın tüzükleri inceleme süresi ne kadardır?

  2 ay

  115. 2. Avrupa Birliği Afrika Zirvesi hangi ülkede yapılmıştır ve kim temsil etmiştir?

  Portekiz –  Recep Tayyip Erdoğan

  116. Yeni Türk Medeni Kanunu ne zaman yürürlüğe girmiştir?

  1 Ocak 2002

  117. İstanbul Uluslararası Film Festivali 2008’de kaçıncı kez düzenlenmiştir?

  27.

  118. Devlet Planlama Teşkilatı’nın hazırlamış olduğu kalkınma planlarını kim oluşturur?

  TBMM

  119. En yüksek devlet memurluğu makamı hangisidir?

  Müsteşarlık ( Atama ile elde edilebilecek makam)

  120. Kamulaştırma bedel davalarına hangi mahkeme bakmaktadır?

  Asliye Hukuk Mahkemeleri

  121. 1982 Anayasası’na göre Türkiye Cumhuriyeti’ni iç ve dış tehditlere karşı koruma ve Silahlı Kuvvetleri vatan savunmasına hazırlama görevi kime aittir?

  Bakanlar Kurulu

  122. Belediyelerin Kurulma Şekli Nasıldır?

  İl Genel Meclisi –  İçişleri Bakanlığı – Danıştay – Cumhurbaşkanı Onayı

  123. Fransa Cumhurbaşkanı kimdir?

  Nicholas Sarkozy

  124. Halen uygulanmakta olan 9. kalkınma planı kaç yıllık olarak hazırlanmıştır?

  7 yıllık ( 2007 – 2013)

  125. 2007 yılında Türkiye’de ilk kez adrese dayalı nüfus sayımını hangi kuruluş yapmıştır?

  TÜİK ( Türkiye İstatistik Kurumu )

  126. 2007 yılında BM Genel Sekreterliğine atanan Güney Kore eski Dışişleri Başkanı kimdir?

  Ban Ki Moon

  127. 1982 Anayasası’nın 21 Ekim 2007 değişikliğine göre TBMM dışında Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir?

  20

  128. Almanya Başbakanı kimdir?

  Angela Merkel

  129. Sosyal Güvenlik reformu yürürlülük tarihi kaçıncı kez ertelendi?

  1. kez

  130. Türkiye AB eğitim programlarının hangisini yürütmektedir?

  Ulusal Ajans

  131. Dünya Bankası’nın ,nsan kaynaklarından sorumlu başkan yardımcığına Mart 2008 de kim atandı?

  Hatan Tuluy

  132. Pakistan’ın bombalı saldırı sonucu öldürülen eski başbakanı kimdir?

  Benazir Butto

  133. İtalya başbakanı kimdir?

  Silvio Berlusconi

  134. İspanya başbakanı kimdir?

  Zapatero

  135. 2007 yılında Türkiye’nin nüfus artış hızı ne kadardır?

  ‰ 12.1

  136. İKT (İslam Konferansı Teşkilatı) genel sekreteri kimdir?

  Ekmeleddin İnsanoğlu

  137. 27. İstanbul Film Festivali kısa film ödülü hangi filme verildi?

  Hiç

  138. Dünya Ekonomik Forumu nerede düzenlenmektedir?

  İsviçre – Davos

  139. Avusturya’da oy kullanma yaşı kaç olarak düzenlenmiştir?

  18

  140. Cannes Film Festivali hangi ülkede düzenlenmektedir?

  Fransa

  141. Venezuella Devlet Başkanı kimdir?

  Hugo Chavez

  142. Dünyanın en yüksek enflasyonu hangi ülkededir?

  Zimbabve – %100.00

  143. Dünyaca ünlü İtalyan tenor kimdir?

  Luciano Pavarotti

  144. 2007 Nobel Tıp Ödülü kime aittir?

  Mario R. Capecchi, Martin J. Evans, Oliver Smithies ( Kök hücre çalışmaları)

  145. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı kimdir?

  Dominique Strauss

  146. İstanbul’un su sorununa çözüm olarak üretilen projenin adı nedir?

  Melen Barajı Projesi

  147. Dünya’nın Yedi Harikası nelerdir?

  Colessum (İtalya),  Çin Seddi (Çin), Petra Antik Kenti (Ürdün), Kurtarıcı İsa Heykeli (Brezilya), Chicken Hza Piramidi (Meksika), Taç Mahal (Hindistan), Macha Pichu KEnti (Peru)

  148. Nobel Edebiyat ödülünü alan ilk Türk yazar kimdir?

  Orhan Pamuk

  149. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2008’i hangi şairimizin yılı ilan edilmiştir?

  Yahya Kemal Beyatlı

  150. İsviçre bankasının, dünyanın en pahalı kenti araştırmasında birinci sırayı neresi almıştır?

  Oslo

  Tags: , ,